maandag 28 november 2011

Job Cohen hekelt bonuscultuur

Inmiddels is de Kerdijk-lezing van Job Cohen ook online te vinden. De meritocratie wordt overgewaardeerd, de elite moet zich netjes gedragen, en de bancaire bonuscultuur is funest voor de hele samenleving. Ik vat 't maar heel kort samen.

Een zeer lezenswaardig verhaal (elf bladzijden), dat precies op het goede moment komt om de Occupy-beweging wat theoretische onderbouwing te geven. Lees die tekst!


http://www.scribd.com/doc/73344313/Kerdijk-lezing-door-Job-Cohen

zaterdag 19 november 2011

Er gloort rood licht

In zijn Kerdijk-lezing van 18 november, zaterdag gepubliceerd in NRC Handelsblad, betoogt PvdA-fractieleider Job Cohen dat talenten aangeboren zijn, en dat mensen die minder talenten meekrijgen, daar niet op mogen worden aangekeken. Hij stelt dat tegenover het VVD-standpunt dat mensen die niets van hun leven bakken, dat aan zichzelf te wijten hebben.

J. Cohen
Als iemand met beperkte talenten is uitgerust, en dus niet over de gereedschappen beschikt om iets van z’n/d’r leven te maken, heeft-ie dan gefaald? Ja, pech, zegt de VVD. Nee, zegt Cohen, we hebben met z’n allen de plicht om iedereen vooruit te helpen, en een leven te laten hebben dat past bij z’n vermogens. Doen we dat niet, dan verliezen mensen het vertrouwen in de maatschappij en valt de zaak uit elkaar.

Job Cohen zegt nog veel meer in de lezing dan ik kan weergeven in deze samenvatting. Graag zou ik naar de originele tekst verwijzen, maar om onbegrijpelijke redenen staat die nog nergens online. [Inmiddels wel.] Jammer, want dit is een lezing die cruciaal kan blijken voor de toekomst van de sociaal-democratie en de bestrijding van de kortzichtige meritocratische opvattingen van de VVD. De Kerdijk-lezing is vooralsnog alleen te vinden in de papieren versie van NRC Handelsblad van zaterdag 19 november 2011. Tik hem over, stencil hem, deel hem uit, frommel ‘m in het handtasje van een VVD-ster. Zegt het voort, het rode licht gloort!