vrijdag 3 maart 2006

Eindexamen gaat altijd voor, Rita

In je middelbare-schoolloopbaan is het eindexamen een onaantastbare mijlpaal. Daar moet alles voor wijken. Bijbaantjes worden tijdelijk opgezegd, ouders manen luidruchtige broertjes en zusjes tot stilte, lagere klassen worden naar huis gestuurd voor rust op school.Het eindexamen en de leerling, daar mag niemand tussenkomen, en terecht. Je moet een topprestatie leveren die van belang is voor de rest van je leven. Minister Van der Hoeven van Onderwijs zou moeten ingrijpen als iemand probeert te verhinderen dat een leerling eindexamen doet. En zeker als dat gebeurt door een overheidsfunctionaris die persoonlijke gegevens over die leerling op straat gooit.Scherp je nagels, Maria, en ga dat rigide kreng van Verdonk te lijf. Totdat ze zich overgeeft en inbindt. Zodat Taïda in Nederland kan blijven om haar school af te maken. Het is de plicht van een minister van Onderwijs om dat mogelijk te maken.Maar ja... Maria leest deze log vast niet.Jubileum nadert

Ha! Al bijna een jaar aan het loggen, maar niet erg frekwent. Van tijd tot tijd een commentaartje, daar blijft het de laatste tijd bij.

Ik ben benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden die we gaan krijgen op web-log.nl, maar dat zien we t.z.t. wel.